Nedeľa, 18.04.2021
Profil spoločnosti

Spoločnosť MIKROVRT pozostáva z kolektívu 50 - tich zamestnancov a disponuje rozsiahlym strojovým vybavením. Naším hlavným cieľom je kvalita, rýchlosť a spokojnosť zákazníka.

 

Inžinierske stavby

 


V rámci inžinierskych stavieb spoločnosť MIKROVRT disponuje stavebnou mechanizáciou schopnou realizovať pokládku inžinierskych sietí tzv. horizontálnym riadeným mikrotunelovaním. Hlavnou výhodou horizontálneho riadeného mikrotunelovania oproti tradičným pokládkam inžinierskych sietí do otvoreného výkopu je minimálny zásah do okolitého prostredia, čo predstavuje výraznú úsporu finančných nákladov, potrebných na uvedenie okolitého dotknutého prostredia do pôvodného stavu. Pri horizontálnom riadenom mikrotunelovaní je ďaľšou výhodou možnosť viesť trasu potrubia podľa potreby a hlavne s ohľadom na križované iné siete, ktoré je samozrejme potrebné mať vyznačené a poznať ich trasu. Horizontálne riadené mikrotunelovanie si vyžaduje len dva výkopy a to tzv. štartovaciu jamu s rozmermi 2x3m s hĺbkou podľa požiadavky trasy realizovaného potrubia a cieľovú jamu v mieste požadovaného napojenia realizovaného potrubia.

V rámci inžinierskych stavieb realizujeme pokládku sietí – vodovodov, tlakových kanalizácií, prípojok, chráničiek pre vedenia štandardných priemerov od 63mm do 315 mm a v prípade potreby zabezpečíme aj realizáciu väčších priemerov v závislosti od geologických podmienok danej lokality.

Výstavbu a rekonštrukciu inžinierskych sietí realizujeme na komplet, t.j. systémom „stavby na kľúč“ (od zemných a búracích prác cez samotnú realizáciu sietí až po spätnú úpravu dotknutého prostredia).

 

 

Pozemné stavby

 


V rámci pozemných stavieb spoločnosť MIKROVRT disponuje stavebnou mechanizáciou schopnou realizovať výstavbu systémom „na kľúč“:

- priemyslených stavieb

- bytových a občianskych stavieb

- jednoduchých stavieb a poddodávok